Pagpapala ng Poong Jesus Nazareno

Featured

Ako ay isinilang na isang mahirap sa tabing-ilog ng San Juan.  Mula pagkabata, hirap ng buhay ang aking dinaanan.  Sa awa at tulong ng Poong Jesus Nazareno, nakatapos ako ng High School.  Naging tindera ng tela sa Divisoria, nagkaroon ng sariling pamilya, mabait na asawa at dalawang babaeng anak.

Taong 1972, Nobyembre 27 nang isilang ko ang panganay kong si Marilyn.  Na-eclampsia ako at nabulag. Deboto ng Nazareno ang aking ina at inihandog niya ako sa Nazareno. Ibalik lang Niya ang aking paningin, maglilingkod ako sa Kanya.

Siyam na araw ang pinanata ng aking ina ng paglakad ng paluhod sa Quiapo.  Pagdating ng ika-limang araw ay nakababanaag na ako ng liwanag lang. Bumalik ang aking paningin. Mahigit isang buwan ding wala akong nakikita. Madilim ang paligid. Pero ibinalik Niya ang paningin ko na naging isang bulag.

Taong 1983, ako naman ang humiling kay Nazareno na bigyan Niya ng extension ang buhay ng aking ina. May bara ang dalawang ugat sa puso niya.  Pinagbigyan ng Poong Nazareno ang hiling ko – noong 1990, nawala ang bara sa puso ng nanay ko.  Sabay ng panalangin, sinunod ni nanay ang lahat ng bilin ng mga doctor ng Heart Center.  Noong 1997, akala ko bumalik ang sakit niya dahil sobrang init noon.  Binigyan siya ng general check-up sa Heart Center at nakita na magaling nang lubos ang sakit niya. Taong 2001 nang kinuha na siya ni Lord. Napakahabang extension ang binigay Niya.

Sa tabing-ilog ng Old Sta. Mesa kami noon nakatira.  Hiniling ko rin sa Kanya na bigyan lang Niya ako ng isang maliit na lupa at bahay na matitirahan.  Nanalo ang mister ko ng lupa sa raffle draw ng Pag-Ibig noong 1985. Ang pinsan ko at boss ng mister ko ang mga taong hinipo ng Poong Nazareno na tumulong sa pagpapatayo ng bahay.  ‘Di ko akalain na ibibigay Niya ang aking kahilingan.

Sa tulong Niya, ang dalawang kong anak na babae ay nakapagtapos ng kolehiyo at may maganda nang hanap-buhay. Noong 2006, na-stroke ang aking asawa pero sa awa at tulong ng Mahal na Poong Jesus Nazareno, siya ay nakalakad mag-isa kahit na paika-ika.  Masaya pa rin kaming magkasama sa buhay.

Alam ko na mahal ako ng Diyos.  Noong hindi ako marunong magpatawad, naka-sentro lang ako sa aming mag-anak.  Wala akong pakialam sa aking kapwa.  Puro hirap ang naranasan ko.  Pero nang binuksan ko na ang aking puso, natuto akong magpatawad, magmahal at buksan ang aking palad sa pagtulong sa aking kapwa. Ang lahat ng hiniling ko sa Poong Jesus Nazareno ay ipinagkaloob Niya.

Buksan natin ang ating puso at hayaan natin siyang makapasok at sundin ang kalooban Niya.  Patawarin ang nagkasala sa atin at itapon na natin ang lahat ng bara sa ating puso tulad ng galit at inggit.  Ipalipad na natin ito sa hangin na ‘di na natin alam kung saan mapupunta. Ipaagos sa tubig na mapapagod ka sa paghabol dito hanggang ito’y hindi mo na makita.

Templo ng Panginoon ang ating puso.  Doon Siya nananahan sa atin. Pusong malinis, mapagpatawad, mapagmahal at mapagbigay – ito ang dapat tayong magkaroon at ang lahat ng ating hinaing at kahilingan sa Kanya ay kanyang pakikinggan at ipagkakaloob.

Ang Diyos ay pag-ibig.  Ang Diyos ay ang Salita na kasama natin. At malalaman natin ang lahat sa Biblia, ang Banal na Aklat.  Halina at buksan na natin ang ating Biblia at hilingin natin sa Kanya na dagdagan Niya ang karunungan at kaalaman mo at pagkalooban ka ng buhay na walang hanggan.  Magdiwang ka ‘pagkat ang Diyos ang sumasaiyo sa oras na ito at ang kalooban Niya ang dapat nating sundin sa Bagong Buhay sa Bagong Panahon na darating.

– Nanay Linda Ang,  April 2012  (+639274778781)

Nuestro Padre Jesus Nazareno Hymn (Lyrics and Sheet Music)

Featured

DSC00358

Nuestro Padre Jesus Nazareno**

Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Sinasamba Ka namin.
Pinipintuho Ka namin.
Aral Mo’y aming buhay at kaligtasan.

Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas Mo kami sa Kasalanan.
Ang Krus Mong kinamatayan ay
Sagisag ng aming Kaligtasan.

Chorus:
Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Dinarangal Ka namin!
Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nilul’walhati Ka namin!

Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Dinarangal Ka namin!
Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nilul’walhati Ka namin!

(Kung gusto po ninyo ng mp3 copy ng awiting ito, maaari po kayong mag-email sa blacknazarenestory@gmail.com )

(English translation)
Our Father Jesus Nazarene,
We worship Thee.
We admire Thee.
For Thy teachings are our life and salvation.

Our Father Jesus Nazarene,
Deliver us from Sin.
For the Cross Thou died on is
The Emblem of our Salvation.

Chorus:
Our Father Jesus Nazarene,
We honor Thee!
Our Father Jesus Nazarene,
We glorify Thee!

Our Father Jesus Nazarene,
We honor Thee!
Our Father Jesus Nazarene,
We glorify Thee!

**Lyrics by Lucio San Pedro, National Artist of the Philippines. This hymn is the closing song of masses held at the Basilica of Nuestro Padre Jesus Nazareno in Quiapo, Manila, Philippines.

Nuestro Padre Jesus Nazareno Sheet Music

Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno y Viva El Papa (Traslacion, Pope Francis’ visit to Philippines – January 2015)

jan 9 2015

Luke 4:16-21

16 He went to Nazareth, where He had been brought up, and on the Sabbath day He went into the synagogue, as was His custom. He stood up to read, 17 and the scroll of the prophet Isaiah was handed to Him. Unrolling it, He found the place where it is written:

18 “The Spirit of the Lord is on me,
because he has anointed me
to proclaim good news to the poor.
He has sent me to proclaim freedom for the captives,
and recovery of sight for the blind,
to set the oppressed free,
19   to proclaim the year of the Lord’s favor.”

20 Then He rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on Him. 21 He began by saying to them, “Today this scripture is fulfilled in your hearing.”

Songs During Mass (lyrics)

WALANG HANGGANG PASASALAMAT

Salamat sa iyo aking Ama

Salamat sa iyong mga likha

Salamat sa liwanag ng araw at buwan

Salamat sa iyo, O Diyos.

Salamat sa bugtong mong anak

Salamat sa iyong pagliligtas

Salamat sa buhay na walang hanggan

Salamat, salamat sa iyo.

Chorus:

Walang hanggang pasasalamat

Ang sa iyo’y aming sasambitin

Maging sa huling sandali ng aming buhay

Pasasalamat sa iyo’y walang hanggan.

Salamat sa buhay kong ito

Salamat at ako’y iyong binago

Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo

Salamat sa iyo, O Diyos.

Salamat sa mga magulang ko

Salamat sa mga kapatid ko

Salamat sa lahat ng kaibigan ko

Salamat, salamat sa iyo.

(repeat Chorus)

———————————————————-

HUWAG KANG MANGAMBA

KORO:

Huwag kang mangamba, ‘di ka nag-iisa

Sasamahan kita, saan man magpunta

Ika’y mahalaga sa ‘King mga mata

Minamahal kita, minamahal kita

Tinawag kita sa ‘yong pangalan

Ikaw ay Akin magpakailanman

Ako ang Panginoon mo at Diyos

Tapagligtas mo at Tagatubos (KORO)

Sa tubig kita’y sasagipin

Sa apoy ililigtas man din

Ako ang Panginoon mo at Diyos

Tapagligtas mo at Tagatubos (KORO)

———————————————————-

 

HESUS NG AKING BUHAY

by Arnel Aquino, SJ

 

Sikat ng umaga

Buhos ng ulan

Simoy ng dapithapon

Sinag ng buwan

Batis na malinaw

Dagat na bughaw

Gayon ang Panginoon kong

Hesus ng aking buhay

KORO:

Saan man ako bumaling

Ika’y naroon

Tumalikod man sa ‘yo

Dakilang pag-ibig mo

Sa aki’y tatawag at magpapaalalang

Ako’y iyong iniibig

At siyang itatapat sa puso

Tinig ng kaibigan

Oyayi ng ina

Pag-asa ng ulila

Bisig ng dukha

Ilaw ng may takot

Ginhawa ng aba

Gayon ang Panginoon kong

Hesus ng aking buhay. (KORO)

…At siyang itatapat sa puso.

———————————————————-

UMASA KA SA DIYOS

by Fr. GBoi Samonte

(*) Refrain:

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin

At manahan kang ligtas sa lupain.

Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan

At pangarap mo ay makakamtan.

1. Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,

Pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;

Ang kabutihan mo ay magliliwanag,

Katulad ng araw kung tanghaling tapat. (*)

2. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka,

Maging matiyagang maghintay sa kanya;

H’wag mong kaiingitan ang gumiginhawa

Sa likong paraan, umunlad man sila.(*)

…At pangarap mo ay makakamtan.

———————————————————-

KRISTO

Ikaw ang lagi kong kausap

Ikaw ang laging tinatawag

Gabay ka ng bawa’t pangarap

Lakas ng bawa’t pagsisikap

Ikaw ang tunay na kaibigan

Ginto ang puso’t kalooban

Nguni’t hindi lahat ay may alam

Na Kristo ang iyong pangalan

KORO:

Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala

Kapag nakadama ng dusa’t pangamba?

Tinatawagan ka sana’y maawa ka

Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo?

Bakit ba ang mundo ngayo’y gulong-gulo?

Anong dapat gawin? Kami’y tulungan mo.

———————————————————-

O HESUS HILUMIN MO

O Hesus, hilumin Mo

Aking sugatang puso

Nang aking mahango

Kapwa kong kasimbigo

Hapis at pait Iyong patamisin

At hagkan ang sakit

Nang magningas ang rikit (KORO)

Aking sugatang diwa’t katawan

Ay gawing daan

Ng ‘Yong kaligtasan (KORO)

———————————————————-

AWIT NG PAGHAHANGAD

O Diyos, Ikaw ang laging hanap

Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad

Nauuhaw akong parang tigang na lupa

Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga

Ika’y pagmamasdan sa dakong banal

Nang makita ko ang ‘Yong pagkarangal

Dadalangin akong nakataas aking kamay

Magagalak na aawit ng papuring iaalay

KORO:

Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay

Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay

Sa lilim ng Iyong mga pakpak

Umaawit akong buong galak

Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo

Kaligtasa’y tiyak kung hawak Mo ako

Magdiriwang ang hari, ang Diyos, S’yang dahilan

Ang sa Iyo ay nangako, galak yaong makamtan (KORO)

CODA:

Umaawit, umaawit

Umaawit akong buong galak.

———————————————————-

DIYOS AY PAG-IBIG

Pag-ibig ang siyang pumukaw

Sa ating puso’t kaluluwa

Ang siyang nagdulot sa ating buhay

Ng gintong aral at pag-asa

Pag-ibig ang siyang buklod natin

Di mapapawi kailan pa man

Sa puso’t diwa tayo’y isa lamang

Kahit na tayo’y magkawalay

 

KORO:

Pagka’t ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig

Magmahalan tayo’t magtulungan

At kung tayo’y bigo, ay h’wag limutin

Na may Diyos tayong nagmamahal

Sikapin sa ating pagsuyo

Ating ikalat sa buong mundo

Pag-ibig ni Hesus ang siyang sumakop

———————————————————-

“Poong Jesus Nazareno”

Poong Jesus Nazareno naming mahal

Ang buhay mo sa amin ay  inialay

Sa banal na krus dulot mo’y  dakilang tagumpay

Wagas mong pagibig sa  amin ay yong ibinigay

Salamat po sa  buhay na walang hanggan

Salamat po ikaw  ang aming sandigan

Salamat po niligtas  mo kami sa mga kasalanan

Poong Jesus  Nazareno naming mahal.

Ito ang dalangin  namin at kahilingan

Na kami po’y ilayo  ninyo sa anumang kapahamakan
At bigyang lakas makaahon sa kahirapan

Ngayon  bukas at magpasawalang hanggan
Ika’y lagi naming papupurihan
Ika’y lagi naming pasasalamatan

POONG JESUS NAZARENO naming mahal.

========================================

“Lumang Krus”

Sa malayong pook, sa malayong bundok
Naroon ang isang lumang krus
Na pinagpakuan sa Anak ng Diyos
Sa sala ng tao’y tumubos

Koro 1:
Kung kaya’t sa kanya’y iniaalay
Ang lahat sa lumang krus na yan
Handog ko ay ayuno’t dasal
Na ang hirap niya’y maparam

Kung kaya’t natigmak ng dugo at luha
Si Jesus na mahal ng madla
Nagtiis sa hirap, namatay sa dusa
Upang sala nati’y mawala

Koro 2:
Nananalig kami balang araw
Na kami’y kanyang sasamahan
Sa langit ng ligaya’t galak
Tahanan ng banal at tapat

========================================

“May Magagawa”

Alam kong may magagawa ang Diyos
Alam kong may magagawa ang Diyos
Kung ako’y magtatapat, sa kanya’y maglilingkod
Alam kong may magagawa ang Diyos

Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko
Kung ako’y magtatapat, sa kanya’y maglilingkod
Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko

Alleluia Alleluia
Siya ay muling babalik sa atin
Alleluia Alleluia
Upang tayo ay kunin

Mayroong magandang mangyayari sa ‘yo
Kung lalapit ka kay Hesus
Mayroong magandang mangyayari sa ‘yo
Kung lalapit kay Hesus

Kung lalapit kay Hesus.

========================================

“Gabay ng Buhay”

Ang buhay ko sa ‘yo lang Panginoon
Habang ako’y nabubuhay
Ang pag-ibig mo’y aking patnubay
Ang salita mo’y gabay ng buhay

Dalangin ko pakinggan mo Panginoon
Kahapon ko na madilim baguhin mo
Iibigin kita, mamahalin, paglilingkuran
Habang ako ay may hininga

Buhay ko sa ‘yo lang Panginoon
Habang ako’y nabubuhay
Ang pag-ibig mo’y aking patnubay
Ang salita mo’y gabay ng buhay

Dalangin ko pakinggan mo Panginoon
Kahapon ko na madilim baguhin mo
Iibigin kita, mamahalin, paglilingkuran
Habang ako ay may hininga

Dalangin ko pakinggan mo Panginoon
Kahapon ko na madilim baguhin mo
Iibigin kita, mamahalin, paglilingkuran
Habang ako ay may hininga

Habang ako ay may hininga

========================================

“Ang Alay Ko”

My life is very simple
My dreams are few and little
I don’t have much to offer
Except the pains I bear

My suffering is my offering
I’m offering all my sufferings
And if ever I will face more trials and more pains
Then I offer them gladly again

I know that there’s a reason
I know I have a mission
Someday I’ll see the vision
For now, I must be strong.

My suffering is my offering
I’m offering all my sufferings
And if ever I will face more trials and more pains
Then I offer them gladly again

Sometimes I doubt and question
I need some consolation
But if this is my mission
I must be brave and strong

My suffering is my offering
I’m offering all my sufferings
And if ever I will face more trials and more pains
Then I offer them gladly again

Ako’y may simpleng buhay
May pangarap ding tunay
Walang maiaalay
Kundi aking buhay

Ang alay ko ay ang buhay ko
Ang buhay ko ang siyang alay ko
Kung maghirap man ako sa buhay kong ito
Iaalay ko lamang sa yo

Lahat ay may dahilan
Sa buhay nating taglay
Hirap may ay danasan
Tatag ang kailangan

Ang alay ko ay ang buhay ko
Ang buhay ko ang siyang alay ko
Kung maghirap man ako sa buhay kong ito
Iaalay ko lamang sa yo

Minsan may pag-alinlangan
Sa ‘king taglay na buhay
Sana’y iyong pakinggan
Diyos ko huwag akong iwan

Ang alay ko ay ang buhay ko
Ang buhay ko ang siyang alay ko
Kung maghirap man ako sa buhay kong ito
Iaalay ko lamang sa yo

Iaalay ko lamang sa yo

========================================

“Tagumpay (Mapagkumbaba)”

Ang buhay ay isang pagsubok lang
Ang swerte minsa’y lumalayo
Tagumpay ang mithi ng bawat isa
Ngunit bakit sa kamay ay kay ilap

Subalit ‘pag iyong mahawakan
Ligaya’s tila walang hanggan
Nililimot pati ang Diyos na may lalang
Pinagmulan ay hindi na alam

Kung ano’ng taas ng paglipad
Ay siyang lakas kapag lumagapak
Ang lahat ng bagay sa mundo’y magwawakas
Tagumpay ay tiyak ding lilipas

Kaya’t ikaw ay magpakumbaba
Unawa sa kapwa’y dagdagan
Pagka’t ito ang tanda ng kadakilaan
Tagumpay ay magiging lubusan

Kung ano’ng taas ng paglipad
Ay siyang lakas kapag lumagapak
Ang lahat ng bagay sa mundo’y magwawakas
Tagumpay ay tiyak ding lilipas

Kaya’t ikaw ay magpakumbaba
Unawa sa kapwa’y dagdadagan
Pagka’t ito ang tanda ng kadakilaan
Tagumpay ay magiging lubusan

Pagka’t ito ang tanda ng kadakilaan
Tagumpay ay magiging lubusan
Ito ang tunay na tagumpay.

========================================

“Panginoon Patawad Po”

Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa Iyo
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Sa lahat lahat ng aking pagkukulang sa Iyo

Sa gawain kong mapagpanira
Sa gawain kong mapagbintang
Sa gawain kong mapagkutya
Mapanghusga sa ‘king kapwa
Sa gawain kong makasarili
Sa gawain kong mapagkunwari
Panginoon, Panginoon patawad po

Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa Iyo
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Sa lahat lahat ng aking pagkukulang sa Iyo

Sa puso kong di marunong magmahal
Sa puso kong di marunong magpatawad
Sa puso kong wala nang inisip
Kundi pansariling kapakanan lamang
Sa puso kong di marunong magbigay
Sa puso kong di marunong maawa
Kristo, Kristo patawad po

Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Panginoon patawad po
Sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa Iyo
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Kristo patawad po
Sa lahat lahat ng aking pagkukulang sa Iyo

Sa gawain kong mapagpanira
Sa gawain kong mapagbintang
Sa gawain kong mapagkutya
Mapanghusga sa ‘king kapwa
Sa gawain kong makasarili
Sa gawain kong mapagkunwari
Panginoon, Panginoon patawad po.

Sa puso kong di marunong magmahal
Sa puso kong di marunong magpatawad
Sa puso kong wala nang inisip
Kundi pansariling kapakanan lamang
Sa puso kong di marunong magbigay
Sa puso kong di marunong maawa
Kristo, Kristo patawad po.

=======================================

Sa bawa’t pusong uhaw sa pagsuyo (KORO)

Miracles and Blessings from the Black Nazarene

This site is dedicated to the stories of miracles and blessings received from the Black Nazarene. Please feel free to send your stories, share your experience on how the Black Nazarene has touched your life or your prayer requests. You may email it to blacknazarenestory@gmail.com  Thank you.

Ang site na ito ay nakalaan para sa mga kuwento ng himala at pagpapala na ating natanggap mula sa Poong Nazareno. Maaari po kayong magpadala ng inyong kuwento, magbahagi ng inyong karanasan kung paano binasbasan ng Poong Nazareno ang inyong buhay o prayer requests. Maaari kayong mag-email sa blacknazarenestory@gmail.com  Maraming salamat po.

Panginoon ang Aking Gabay

Awit 27:1-3

1 Tanglaw ko’y si Yahweh, aking kaligtasan

Kaya walang takot ako kaninuman,

Sa panganib kanyang iingatan,

Kaya naman ako’y walang agam-agam

2 Kung aking buhay ay pagtangkaan

Niyong masasama, sila’y mabubuwal

3 Kahit salakayin ako ng kaaway

Magtitiwala rin ako sa Maykapal

 

Awit 27:14

Sa Panginoong Diyos tayo’y magtiwala,

Ating patatagin ang paniniwala

Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga.

 

Awit 28:6-9

6 Purihin si Yahweh, at karapat-dapat siyang papurihan,

Ako ay dininig sa panawagan ko ako’y tulungan.

7 Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang, aking kalakasan

Kaya naman ako ang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. 

Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin,

Kaya naman ako ay laging aawit, Siya’y pupurihin.

8 Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan,

Ililigtas Niya at ipagtatanggol ang haring hinirang.

9 Pagpalain sila, ingatan mo, Yahweh, sila’y Iyong kawan,

Iligtas mo sila’t nang ‘di mapahamak ang mga hinirang;

Bilang pastol nila, Iyong kalingain sila habang buhay!

 

Roma 12:1-2

1 Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y namamanhik sa inyo: ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya.  Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. 

2 Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito.  Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos – kung ano ang mabuti, makalulugod sa Kanya, at talagang ganap. 

 

Roma 13:1-3

1 Ang bawat tao’y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan.  Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. 

2 Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumaban. 

3 Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. 

 

Roma 11:33-36

33 Napakasagana ng kayamanan ng Diyos! ‘Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos! Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan! Gaya ng nasusulat:

34 “Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon,

     O sino ang naging tagapayo niya?

35 “Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos

     Para siya nama’y gantimpalaan?”

36 Sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at sa kanya ang lahat ng bagay.

    Sa kanya ang karangalan magpakailanman!  Amen. 

 

Awit 117:1-2

1 Purihin si Yahweh

   Dapat na puruhin ng lahat ng bansa,

   Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa.

2 Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati’y dakila at wagas,

   At ang katapatan niya’y walang wakas.

 

   Purihin si Yahweh! 

 

Sa kinauukulan:

Matagal na panahon rin po na ninais kong maibahagi sa inyo ang mga Salita ng Diyos na pinahayag at pinatipon ng Panginoon sa akin, sa gabay at patnubay ng Espiritu Santo.  Ang bawat tao ay magkaroon ng pananalig sa Panginoon at Kalooban ng Diyos ang kailangang sundin ng tao.  Magkaroon ang bawat nilikha ng pusong malinis at tulad ni Hesus at ni Mama Mary.  Ang tao ay kailangan pang makakita at makadama ng himala bago maniwala, hindi po ba at sapat na ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos at ang araw-araw na pagpapala na ating tinatanggap, ang Kanyang hininga na ating nilalanghap.  Kapag ang hangin ang nawala, walang may buhay na magtatagal.  Walang mayaman, walang mahirap. Lahat ay sa alabok babalik, babagsak tayo sa lupa at mamamatay. 

            Marahil ang tao sa panahon ngayon ay lubhang makasanlibutan.  Ang kalooban ng tao ang nasusunod at hindi ang kalooban ng Diyos.  Kapos tayo sa kaalaman at karunungan sa Salita ng Diyos.  Walang sinuman ang nakakita sa Panginoong Diyos.  Siya ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng ating isip at puso. Mararamdaman natin at maririnig ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita na mula sa Banal na Aklat.  Ang taong malakas ang pananampalataya at pananalig sa Diyos ay takot gumawa ng masama.  “Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa Salita ng Diyos.” (Juan 8:47)

            Sumainyo ang pagpapala ng Diyos – Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating.

BAGONG BUHAY SA BAGONG PANAHONG DARATING

BAGONG BUHAY SA BAGONG PANAHONG DARATING

Isaias 40 3May tinig na sumigaw: “Ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang; isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.”  4“Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok. At pantayin ang mga baku-bakong daan.  5“Mahahayag ang kaningningan ni Yahweh at makikita ng lahat.”  Siya mismo ang nagsabi nito;  6“Magpahayag ka,” ang sabi ng tinig. “Ano ang ipapahayag ko?” Tanong ko.  Sumagot siya, “Ipahayag mong ang tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang.”  7Nalalanta ang damo at ang mga bulaklak ay kumukupas kung sila ay mahipan ng hangin.  8Oo, ang damo ay nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas.

Isaias 41:10 Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, ‘di ka dapat mangamba kaninuman. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas.

Isaias 42 6“Akong si Yahweh, ang tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa.”  7Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ang kadiliman.  8Akong si Yahweh lamang ang iyong Diyos, walang ibang Diyos na maaaring umangkin sa aking kaningningan; ni makakaagaw sa aking karangalan.  9Ang mga hula ko ay natupad na mga bagang bagay ang isasaysay ko, ngayon bago pa mangyari.

Isaias 43 1“Ito ang sinasabi ko sa iyo,” ani ni Yahweh “Huwag kang matakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin.”  2Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita; hindi ka madadaig ng mga suliranin.  Dumaan ka man sa apoy, di ka maano, hindi ka mabubuwal ng mabigat na pagsubok.  3Sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos.

Isaias 43:13 “Ako ang iyong Diyos sa mula’t mula pa, ang nasa kamay ko’y hindi makukuha ng sinuman; at walang makahahadlang sa aking ginagawa.”

Isaias 44 6Ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Hari at Tagapagligtas ng Israel: “Ako ang simula at siya ring wakas, walang ibang Diyos maliban sa akin.” 7Sino ang makagagawa ng mga ginagawa ko, sino ang makapagsasabi sa mga nangyayari, mula sa simula hanggang sa wakas?  8Huwag matakot bayan ko, alam mong sa mula’t mula pa’y hinuhulaan ko na ang mga mangyayari; kayo’y mga saksi ng lahat ng ito.  Mayroon pa bang ibang Diyos maliban sa akin?”

Jeremiah 1:7 “Huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita kaya’t humayo ka. lpahayag mo sa lahat ang aking inuutos sa iyo. Huwag mo silang katakutan pagkat ako’y sasaiyo at iingatan kita, akong si Yahweh ang nagsasabi nito.”

Jeremiah 1:9 Pagkatapos, inunat ni Yahweh ang kanyang bisig hinipo ang mga labi ko at sinabi, “Hayan, ibinigay ko sa iyo ang dapat sabihin.”

Magalak ka at magdiwang ang Espiritu ng Diyos ay sumaiyo. Amen.